برنامه عصر جدید

سقف های کشسان PSC

عصر جدید

مراحل طراحی و اجرای سقف کشسان و دیوارپوش عصر جدید

با اجرای : احسان علیخانی

طراحی و اجرا : شرکت PSC

عصر جدید

پربیینده ترین مسابقه استعدادیابی ایران

PSC حرفه ای ترین کمپانی درزمینه

طراحی و اجرای سقف و نورپردازی در ایران