گردهمایی ها وکنفرانسهای ادارات در سالن اجتماعات انجام می‌شودو پوشش کشسانی باریسول این مراکز تجمع ، در ایجاد آرامش و تمرکز بیشتر شرکت کنندگان بسیار موثراست

بالا