انسانها خسته از کار روزانه به منزل خود پناه می‌برند تا گرد ملال وخستگی از تن بزدایند و برای فعالیت روز بعد آماده شوند، پوشش کشسانی باریسول در ایجاد چنین آرامشی نقشی به سزا دارد

بالا