باتوجه به مقاومت سقف کششی باریسول در برابر رطوبت و بخار آب، پوشش های کشسانی شرکت پارسیس (رنوزی دیزاین) بهترین گزینه جهت نصب در سرویس های بهداشتی میباشد

بالا