شرکت سقف های کشسان پارسیسدر قرن گذشته، تكنولوژي جديد و مدرن سقفهاي کشسان ابتدا از سوئد آغاز و سپس در اروپاي غربي بطور وسيعي گسترش يافت. اولين سقف كشسان ( باریسول ) در سال ۱۹۶۹ ساخته شد و اولين شركت اروپايي كه فعاليت خود را در زمينه سقفهاي كششي باریسول آغاز كرد. و به همين جهت امروزه اين سقفها به نام سقفهاي باريسول BARRISOL شناخته میشوند

بالا