مناظره انتخابات ریاست جمهوری

پروژه های خاض

مراحل نصب سقف کشسان

مناظره ریاست جمهوری

مناظره ریاست جمهوری

سقف کشسان PSC

مناظره ریاست جمهوری

نورپردازی و سقف کشسان PSC

مهم ترین رویداد ایران در سال ۱۳۹۶

ساخت بزرگترین پرچم ایران به طول ۷۷ متر

داوطلبان ریاست جمهوری که همگی خواستار اعتلای کشور ، عصاره فضایل ملت و منتخب ایرانیان هستند و درطرح برنامه های خود در جهت دفاع از منابع ملی و تشویق تولید داخلی و ملی میکوشند. لذا مناظره این عزیزان یکی از حساس ترین و مهم ترین برنامه های انتخاباتی میباشد.
شرکت پارسیس (رنوزی دیزاین) با استفاده هوشمندانه از پوشش های کشسان طرح ترنسلوسید و چراغ های آر-جی-بی با طراحی منحنی که تداعی گر حرکت پرچم می باشد محیط مناسبتری درجهت بیانات داوطلبان ایجاد کرده است.

تاریخ اجرا پوشش کشسان : ۱۳۹۶
محل پروژه : تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
طراح : مهندس امیر میرطالب
مجری : شرکت پارسیس ( رنوزی دیزاین)