مهتابی اس ام دی

مهتابی اس ام دی جهت نصب سیستم های روشنایی سقف کشسان پارسیس مورد استفاده قرار می گیرد

مهتابی اس ام دی قدرت لازم و دمای مناسبی برای سیستم های روشنایی فراهم می سازد

این سیستم در کابل پلنام جای داده می شود. این فضا باید به رنگ سفید باشد تا تمام قدرت نور و روشنایی را به سطح سقف کششی انعکاس داده و همچنین نزدیک به سطح آن باشد تا از ورود گرد و غبار و حشرات در امان باشد و همواره سیستم روشنایی باریسول بدون نقص باقی بماند


فواید مهتابی اس ام دی

مصرف برق کمتر -

قدرت روشنایی مناسب -

دارای خروجی نور بسیار خوب -

انتخاب درجه حرارت نور -

هزینه معقول -

RGB LAMP لامپ های آر جی بی

مهتابی اس ام دی جهت نصب سیستم های روشنایی سقف کشسان پارسیس مورد استفاده قرار می گیرد

مهتابی اس ام دی قدرت لازم و دمای مناسبی برای سیستم های روشنایی فراهم می سازد

این سیستم در کابل پلنام جای داده می شود. این فضا باید به رنگ سفید باشد تا تمام قدرت نور و روشنایی را به سطح سقف کششی انعکاس داده و همچنین نزدیک به سطح آن باشد تا از ورود گرد و غبار و حشرات در امان باشد و همواره سیستم روشنایی باریسول بدون نقص باقی بماند


فواید مهتابی اس ام دی

مصرف برق کمتر -

قدرت روشنایی مناسب -

دارای خروجی نور بسیار خوب -

انتخاب درجه حرارت نور -

هزینه معقول -

بالا