دهکده آبی پارس

نام دهکده پارس همیشه موجی از شادی و نشاط را برای همگان تداعی می کند ما در این مجموعه بر آن شدیم تا با استفاده از فرم مواج گونه و حرکت آب در طراحی سقفها و پوششهای کشسان آن بهره ببریم و برای استفاده کنندگان فضایی بسیار دلچسب و آشنا فراهم کنیم.

بالا