مجموعه ورزشی شهدا نارمک

این مجموعه بزرگترین مجموعه ورزشی منطقه 8 تهران می باشد که در 22 بهمن 96 توسط شهردار محترم تهران افتتاح خواهد شد که از پروژه های در حال اجرا شرکت پارسیس می باشد در طراحی سقف و پوششهای کشسان این مجموعه از بازتاب آب و بازی آن استفاده کرده ایم تا این مجموعه در عین یکپارچگی بیشترحس بهتری را به مراجعه کننده منتقل کند.

در تمام پروژه های این مجموعه ما بر آن شدیم تا به تمام جزئیات طراحی و اجرا توجه کنیم تا خروجی آن متناسب با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی کشورمان باشد

                                                                                                                                                                                                  

بالا