گام به گام درتحقق واجرای پروژه های سقف کاذب شما

نصب سقف کشسان renozy ، بسیار سریع می باشد قابل ذکر است که نصب سقف های کشسان renozy برای مساحت 50 مترمربع تنها ظرف مدت یک روز به پایان می رسد. (برای سقف های ساده به صورت کاملاً تخت) علاوه بر این به منظور نصب سقف ها نیازی به جا به جایی مبلمان و اشیاء موجود نمی باشد. نتیجه بدست آمده 100% رضایت شما را جلب خواهد نمود

سقف اولیه: سقف اولیه شما در صورتی که سقف شما در سطوح مختلفی قرار گرفته ، یا دارای منافذ و فراز و نشیب باشد ، ترک برداشته یا بر اثر رطوبت تخریب شده و نیاز به رنگ و نقاشی مجدد دارد. سقف کشسان renozy حلال تمامی مشکلات شما است

گام نخست: پروژه شما

پروژه شما توسط یکفرد حرفه ای )کارشناس مورد تائید شرکت سقف های کششی ساروس( بازدیدشده وتحقیقات وبررسی های لازم به عمل می آید.

گام دوم: اندازه گیری

افراد حرفه ای renozy از ابعاد دقیق سقف اندازه گیری نموده تا کاملاً درست و به اندازه محاسبه شود

گام سوم: ترسیم

اندازه های گرفته شده ازفضای موردنظر،عیناً به دفاتر فنی منتقل شده،تاسقف کششی باریسول شما با بیشترین دقت دراسرع وقت با نرم افزارهای مرتبط ترسیم گردد.

گام چهارم: تولید سقف کشسان

سقف طبق سفارش مشتری و اندازه های ارسال شده در کارخانه دقیقاً اندازه گیری و ساخته می شود

گام پنجم: ریلهای سقف باریسول

ریلهای مخصوص سقف کاذب کششی باریسول درارتفاع مورد نظربرروی دیواره های محیط ویاسازه های ساخته شده نصب میگردند.

گام ششم: نصب تجهیزات ولوازم جانبی سقف کشسان

نصب سیستم های روشنایی یا لوازم جانبی سقف کششی باریسول

گام هفتم: نصب سقف کشسان ساروس

سقف به صورت پوشش کشسان است و در داخل ریل ها نصب می گردد نتیجه نهایی: سقف شما پس از نصب سقف کشسان رنوزی شما با رنوزی نه تنها مشکلاتی از قبیل ترک ها ، منافذ ، فراز و نشیب های موجود در سقف و دیوارها ، نم دادن سقف و دیوار و لکه ها را فراموش خواهید کرد ، بلکه از نقاشی مجدد و مکرر سقف ها و نظافت آن ها بی نیاز خواهید بود سقف های کشسان رنوزی تنها به اندکی مراقبت و توجه نیاز دارد و نتیجه عالی و بی عیب و نقص آن را به شما به مدت 12 سال گارانتی می نماید

بالا