چرا سقف کشسان پارسیس انتخاب کنیم؟پوششهای کشسان پارسیس با موارد مصرف بعنوان سقف کاذب وديوار پوش، امروزه در نزد طراحان و معماران بعنوان يک محصول انقلابی و دوست داشتنی کاربردی وسيع پيدا کرده است. سرعت اجرا،وزن کم سقف های کشسان پارسیس ،کارايی، زیبایی، تنوع و دوام از اصول مهم در طراحی داخلی می باشند و پارسیس توانسته است تمامی خواسته های مذکور را پاسخگو باشد

بالا