گروه صنعتی پارسیس (رنوزی دیزاین)

دریافت نمایندگی

مزایای دریافت نمایندگی نیومت:

• برخورداری از درآمد مناسب
• راه اندازی کسب و کار مستقل
• امکان رشد و پیشرفت شغلی
• فعالیت تحت برندی شناخته شده
• راه اندازی کسب و کار سود‏ ده با سرمایه مناسب

فرم درخواست نمایندگی فروش