پروفیل ال

L profile

پروفیل ال سقف کشسان نیومت

این سازه مشابه پروفیل F است با این تفاوت که سازه F امکان اتصال سقف کششی هم به دیوار و هم به سقف وجود داشت اما در این پروفیل امکان نصب و اتصال فقط به سقف اصلی است.

Project

Luctus massa ipsum at tempus eleifend congue lectus bibendum porttito praesent elit sapien venenatis nec urna vitae pulvinar an

Design

Luctus massa ipsum at tempus eleifend congue lectus bibendum porttito praesent elit sapien venenatis nec urna vitae pulvinar an

Complete

Luctus massa ipsum at tempus eleifend congue lectus bibendum porttito praesent elit sapien venenatis nec urna vitae pulvinar an

آیا درباره این محصول نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟ همین حالا تماس بگیرید

مشاوره رایگان